avatar
FineAndApplierArts

ชอบไร...โชว์หิ้ดถิ้

บทความฝึกเขียนคณะศิลปกรรมศาสตร์

บทความไม่เป็นทางการของสายอำนวยการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นการฝึกทดลองเขียนบทความของบุคลากรสายอำนวยการ โดยนำเสนอเรื่องราวที่แต่ละคนชื่นชอบหรือมีความสนใจ นำมาลองเขียนเป็นบทความสั้นๆ เพื่อที่จะเป็นจุดเริ่มต้นในการเขียนบทความเชิงวิชาการ หรือบทความที่เกี่ยวข้องกับงานประจำต่อไป.

ชอบไร...โชว์หิ้ดถิ้ Article

Card image

พิธีกรรม ความศรัทธา การสืบทอดวัฒนธรรมจีน กรณีศึกษา: ม้าทรงการสื่อสารจากเทพเจ้าสู่ลูกหลานศาลเจ้าจ้าวเองสือ (พระ 108 เจ้าแม่ทับทิม) จังหวัดปัตตานี (ณัฏฐ์วิริยา พฤกษวัลต์)

ศาลเจ้าจ้าวเองสือ (พระ108 เจ้าแม่ทับทิม) จังหวัดปัตตานี ศูนย์รวมความศรัทธาของชาวจีนไหหลำ หากย้อนไปราว 100 ปี มีที่ตั้งบริเวณถนนปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ต่อมา เมื่อมีชาวจีนไหหลำอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานที่ปัตตานีเพิ่มมากขึ้น ทำให้มีการย้ายศาลเจ้ามาตั้งที่แห่งใหม่บริเวณถนนปรีดา (ที่ตั้งปัจจุบัน) เพื่อความสะดวกต่อการไปกราบไหว้บูชา และได้มีการปรับปรุงอาคารศาลเจ้าเป็นอาคาร 2 ชั้น ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานองค์พระต่าง ๆ ที่ชาวจีนไหหลำให้ความเคารพบูชา จำนวน 12 องค์ การเคารพองค์เทพเจ้าจีน ตลอดจนพิธีกรรมในศาลเจ้าแห่งนี้อาศัยม้าทรงองค์เทพเจ้าจีนเป็นผู้บัญชาการ คอยควบคุม พิธีกรรมต่างๆ ให้สำเสร็จเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ โดยม้าทรงคือผู้แสดงอิทธิฤทธิ์ ปาฏิหาริย์ เชื่อมโยงความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณของเทพที่มาประทับร่างมนุษย์ เพื่อขัดเกลาสังคมด้วยความเชื่อ เพื่อให้ผู้ที่เชื่อตระหนักถึงเทพเจ้ารู้จักเกรงกลัวต่อบาปกรรม

Card image

My Meow…My Love (นิติรัฐ เรืองกำเนิด)

สำหรับหลายๆ คนมองว่าชีวิตขับเคลื่อนต่อไปด้วยเงินทอง แต่สำหรับผมโลกของผมขับเคลื่อนด้วยความรัก เพราะความรักทำให้ผมมีพลัง พลังในความพยายาม พลังในการพัฒนาตัวเอง พลังในการอดทน และพลังในการเสียสละเวลาเพื่อดูแลความรักของตนเอง ความรักอาจเกิดได้ด้วยความตั้งใจ หรือแม้แต่ความบังเอิญเป็นโชคชะตานำพาให้เกิดขึ้น ความรักของผมเคยเกิดขึ้นมาหลายๆ ครั้ง ไม่ว่าจะเป็นความรักที่เกิดขึ้นกับคนรัก หรือแม้แต่กับสิ่งมีชีวิตตัวเล็ก ๆ ที่เราเรียกว่า “แมว”.

Card image

ครั้งนึงฉันเคยเป็นช่างตัดเสื้อของเจ้าหญิง (ฮัฟเซาะห์ นิยมเดชา)

เมื่อปีพ.ศ.2558 ทางมหาวิทยาลัยได้มีการประกาศว่า เจ้าหญิงแห่งประเทศโอมาน จะเสด็จมาเยือน ณประเทศไทยและทางมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ดิฉันกำลังศึกษาอยู่ในขณะนั้น ได้ประกาศจัดการประกวดออกแบบและตัดเย็บเพื่อถวายชุดให้แก่ Dr. Mona Al-said เจ้าหญิงแห่งประเทศโอมาน โดยแบ่งประเภทการประกวดออกเป็น 2 ประเภท คือประเภทชุดออกงานกับชุดทำงาน ซึ่งในขณะนั้นดิฉันกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่3 และได้เลือกลงประกวดประเภทชุดทำงาน โดยนำการจักรสานของไทยมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ และผลการแข่งขันคือดิฉันชนะเลิศในการประกวดประเภทชุดทำงาน จึงได้รับทุนในการสร้างสรรค์ผลงาน และได้เข้ารับเสด็จเพื่อถวายชุดให้แก่เจ้าหญิงโอมาน

Card image

สุขภาพที่ดี เริ่มต้นจากอาหาร (เทียนศิริ ทวีผลทรัพย์)

ปัจจุบันผู้คนจะให้ความสนใจเเกี่ยวกับสุขภาพ เพื่อการมีสุขภาพที่ดี การบริโภคอาหารเป็นปัจจัย อย่างหนึ่ง ที่ทาให้มีสุขภาพที่ดี การบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ สามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ หรือการเกิดโรคภัย ไข้เจ็บน้อยที่สุด มาทาให้สุขภาพดีเพื่ออนาคตที่สดใสกันเถอะค่ะ อยากได้สุขภาพที่ดี ก็ให้ทานอาหารที่ดี มีประโยชน์ เพราะอาหารที่เราทานเข้าไปจะสะท้อนออกมาเป็นสุขภาพของเราเอง มันถึงเวลาแล้วหรือยัง ที่คุณจะกลับมารักตัวเอง ทานอาหารที่ดี ให้คุณเป็นคนที่สุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอก

Card image

องค์พระที่เข้าพิธีลุยน้ำ - ลุยไฟในงานสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ศาลเจ้าเล่งจูเกียงจังหวัดปัตตานี (ปัญญ์จิราวัชร์ พฤกษวัลต์)

งานสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวเป็นงานประจำปีของจังหวัดปัตตานี ภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายสินค้า การแสดงมหรสพมากมาย เช่น การแสดงงิ้ว การแสดงโนรา แต่พิธีกรรมสำคัญที่มีศิษยานุศิษย์และผู้ที่เลื่อมใสศรัทธารอคอยมาตลอดหนึ่งปี คือ การหามพระลุยน้ำ ลุยไฟ ซึ่งผู้เขียนก็เป็นหนึ่งในผู้ที่เฝ้ารอพิธีกรรมนี้และได้มีโอกาสหามพระลุยน้ำ ลุยไฟในงานสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวเกือบทุกปี จึงอยากจะนำข้อมูลเกี่ยวกับองค์พระที่เข้าพิธีลุยน้ำ ลุยไฟ มาเขียนบอกเล่าให้ทุกท่านได้รับทราบเป็นข้อมูลเบื้องต้น เผื่อวันนึงทุกท่านมีโอกาสได้เข้าร่วมในพิธีกรรมนี้อย่างน้อยจะได้ทราบถึงชื่อและประวัติขององค์พระไม่มากก็น้อย

Card image

กว่าจะมาเป็น Naya Farm (มัสหยา วงษ์หอมทอง)

ย้อนหลังไปเมื่อช่วงกลางปี พ.ศ. 2553 มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดได้เกิดขึ้นกับครอบครัวของผู้เขียน เมื่อได้ประสบภาวะวิกฤติ เกิดปัญหาขาดทุนในการทำธุรกิจเลี้ยงปลานิลในกระชัง ซึ่งเป็นธุรกิจของสามีที่ได้ทำมาเป็นเวลา 3 ปี กอรปกับในขณะนั้นผู้เขียนมีงานประจำเพียงคนเดียว ครอบครัวจึงเกิดผลกระทบด้านการเงิน ขาดความคล่องตัว จึงได้มีการหารือกันในครอบครัว เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้ครอบครัวมีสภาพคล่องทางด้านการเงิน ซึ่งได้มองหาอาชีพเสริมที่ชอบทำแล้วมีความสุขสามารถสร้างผลกำไรทุกวัน เพื่อมาเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว และไม่กระทบต่องานประจำของผู้เขียนที่ทำอยู่

Card image

การฝึกโยคะในจังหวัดปัตตานี (สุกัญญา มุกดามนต์)

“โยคะ” (YOGA) เป็นหนึ่งในการบำบัดร่างกายที่หลายคนเข้าใจว่าเป็นการออกกำลังกาย แต่ในความเป็นจริงแล้ว โยคะคือการหลอมรวมร่างกายจิตใจและลมหายใจให้เป็นหนึ่งเดียวกัน รับรู้ทุกความรู้สึกของการเปลี่ยนแปลงในร่างกายที่เกิดขึ้นทุกๆ ส่วน การฝึกโยคะเป็นการกำหนดลมหายใจพร้อมเคลื่อนไหวร่างกายตามแบบแผนของโยคะเพื่อให้เกิดความสมดุลในร่างกายเราและจิตใจ สมบูรณ์พร้อมเพื่อเกิดการยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นและเต็มไปด้วยพลังแห่งการสร้างสรรค์ สามารถแยกแยะ วิเคราะห์ถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้และสามารถควบคุมกายและจิตใจได้อย่างมีสติ

Card image

นันทนาการสำคัญอย่างไร? (มาโนช ขำสาสดี)

เมื่อพูดถึงการอยู่ร่วมกันในสังคม ไม่ว่าจะเล็ก หรือใหญ่ เราต่างมองเห็นถึงปฏิสัมพันธ์ที่มีต่อกัน เพื่อให้เราได้เข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้น แต่การที่เราจะอยู่ร่วมกันนั้นต้องเข้าใจบริบทของแต่ละคนว่าแตกต่างกัน เนื่องด้วยการถูกเลี้ยงมา สิ่งแวดล้อมที่อยู่ หรือแม้กระทั่งประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างกัน ก่อนจะทำงานร่วมกันนั้นต้องมีกระบวนการจัดการกลุ่มให้ได้เสียก่อน โดยผ่านกระบวนการ “นันทนาการ”

Card image

“อาหารเป็นยา หรือ ยาเป็นอาหาร” (นวรัตน์ ธรรมทัศน์)

การที่ร่างกายจะมีสุขภาพที่ดี ย่อมเกิดจากภาวะที่สมบูรณ์ของร่างกาย และจิตใจที่ปราศจากโรค สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งในปัจจุบันด้วยความหลากหลายของวิวัฒนการของรูป รดชาติของอาหารที่ยวนตา อานวยความสะดวกให้กับผู้บริโภค การใช้ชีวิตที่เร่งรีบ ทาให้ส่งผลกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเรา ทาให้มีอาหารแปรรูป อาหารสาเร็จรูปที่ช่วยประหยัดเวลา แต่คุณค่าของอาหารกลับขาดหายไป ได้เพียงความอิ่ม อร่อย โดยไม่ได้คานึงถึงประโยชน์ ที่ร่างกายพึงได้รับ หรือจะเกิดโทษต่อร่างกายของเราอย่างไร

Card image

เที่ยวกระบี่ สัมผัสธรรมชาติ ทำบุญไหว้พระ ชมพิพิธภัณฑ์ (ปัทมา สุวรรณจำรูญ)

จากการที่ผู้เขียนเป็นคนชอบเที่ยวเพราะถือคติที่ว่าต้องใช้ชีวิตของเราให้คุ้มค่าและมีความสุขมากที่สุด ถ้ารอให้รวยและพร้อมในทุกอย่างเราไม่รู้ว่าจะได้ไปเที่ยวตอนไหน บางครั้งตอนนั้นร่างกายเราอาจจะไม่พร้อมที่จะเดินทางแล้ว ดังนั้น จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยวซึ่งจังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดหนึ่งที่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของภาคใต้ ที่มีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง เช่น หาดทรายขาว น้าทะเลใส ปะการัง ถ้ำ และหมู่เกาะน้อยใหญ่อีกมากมาย ดังคำขวัญส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ คือ ถิ่นหอยเก่า เขาตระหง่าน ธารสวย รวยเกาะ เพาะปลูกปาล์ม งามหาดทราย ใต้ทะเลสวยสด มรกตอันดามัน สวรรค์เกาะพีพี แต่วันนี้ผู้เขียน มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามและน่าสนใจของจังหวัดกระบี่ที่ไม่ใช่ทะเลหรือเกาะมาแนะนำ

Card image

การเลี้ยงและเพาะพันธุ์ปลากัดสวยงาม (เจ๊ะมัยฮัน มาหิเละ)

ปลากัดไทย ได้รับเลือก เป็นสัตว์น้ำประจำชาติไทย เนื่องจากมีความส้าคัญด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ มีลวดลาย สีสันที่สวยงามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ปลากัดสวยงาม จำแนกได้ เป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ ปลากัดแฟนซี และปลากัดป่า ซึ่งมีความแตกต่างทั้งรูปลักษณ์และวิธีการเลี้ยงดู ปัจจุบันเกษตรกรไทยที่เพาะเลี้ยงปลากัดมีการพัฒนาสายพันธุ์แต่ละประเภทให้มีลวดลายที่สวยงามและหลากหลายจากในอดีต นอกจากนี้ ประเทศไทยมีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมประมง และมีการสนับสนุนระบบการขนส่งจากไปรษณีย์ไทยอีกด้วย ปลากัดจึงกลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มีการส่งออกไปต่างประเทศสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรได้เป็นอย่างดี ซึ่งปลากัดเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่าย อดทนต่อสภาพอากาศ การเพาะพันธุ์หรือผสมพันธุ์ปลากัดนั้น ไม่ได้ยากอย่างที่ดิด

Card image

การทำปุ๋ยหมัก (วิรัช ขันสามล)

เมื่อปลายปี 2551 ผู้เขียนได้เริ่มปฏิบัติ ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในตำแหน่งแม่บ้าน และในขณะเดียวกันคู่ชีวิตของผู้เขียนก็ได้ปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัยเช่นเดียวกัน ซึ่งหลังจากว่างเว้นจากการเข้าปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งแล้วในวันหยุดครอบครัวของผู้เขียนจะรับจ้างตัดหญ้าให้กับคณาจารย์ที่มีบ้านพักในมหาวิทยาลัยหรือบุคคลทั่วไป จึงเป็นที่มาของเรื่องบทความที่ผู้เขียนนำมาเล่าสู่ผู้อ่านได้ฟังกัน โดยมีวิธีการตัดหญ้าดังนี้