หน้าหลัก  
 
เกี่ยวกับคณะศิลปกรรมศาสตร์  
 
 
 
 
   
 
     
   
 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดแสดงนิทรรศการ 
The Memory at Lanta และ ClayAtive Raku โดย
นิทรรศการทั้ง 2 เป็นส่วนหนึ่งของโครงการทำนุบำรุงศิลป
วัฒนธรรม และโครงการหลักสูตรระยะสั้นฯ ซึ่งโครงการทั้ง
2 เป็นการตอบสนองต่อพันธิกิจหลักของคณะฯ และ
มหาวิทยาลัย ในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้ง
เป็นการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมขอ
งมหาวิทยาลัย
The Memory at Lanta and Clayative Raku Exhibitions
@ Faculty of Fine & Applied Arts : PSU Pattani
17 SEP 2014
   
1st PSU Singing Contest
Fine&Applied Arts
PSU Pattani
ศิลปกรรมวิชาการ 2014
Fine&Applied Arts
PSU Pattani
โครงการทำนุบำรุงฯ
Fine&Applied Arts
PSU Pattani
บาติกสร้างสรรค์
Fine&Applied Arts
PSU Pattani
Art for PSU. Pride
Fine&Applied Arts
PSU Pattani
   
  ประกวดศิลปกรรมระดับนานาชาติ PMAC 2015
World Art Contest
   
  ประกวดภาพถ่าย "พิศเจริญเอกรงค์ ประจำปี 2558″ 
  ประกวดจัดสวนหย่อม เฉลิมพระเกียรติในหลวง
ภายในแนวคิด “ดนตรีในสวน” 
  ขอเชิญประกวดภาพถ่ายนานาชาติ ครั้งที่ 11
หัวข้อ "ร้อน"
 
  ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย
พ่อลูกผูกพัน ปี ๓
 
  การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ
ครั้งที่ 4
  ประกวดหนังสั้นโฆษณา “SangSom MOVEaBAR
ตอน ประกวดหนังสั้นโฆษณา”
 
  ทุนอุดหนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ทางด้านศิลปกรรม ประจำปี 2557
 
  ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทย "Honda
LPGA Thai Fashion Design Contest 2015"
 
     
  ประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ Asia Package Design
Competition 2014
 
     
  ประกวดภาพถ่าย “มหัศจรรย์พรรณไม้งาม
เทิดพระเกียรติราชินี ครั้งที่ 3
 
     
  ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์จากเหล็กเพลาขาว "KKS
Industrial Design Awards 1st"
 
     
     


นิทรรศการ "The MEMORY at LANTA"

17 กันยายน - 17 ตุลาคม 2557
ณ ลานนิทรรศการชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


1 2
 
 
 
1. นิทรรศการ ClayAtive RAKU
  ณ ลานนิทรรศการชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  17 ก.ย. - 17 ต.ค. 2557
2. นิทรรศการ "จิตวิญญาณอิสระ"
  โดย อินสนธิ์ วงค์สาม
  12 กันยายน - 23 พฤศจิกายน 2557 @ ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
 

   
1 2 3 4 5
 
1. สัญลักษณ์แห่งการเปลี่ยนแปลง 
อาจารย์สุธินี อินทนี
2. การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมความประทับใจแห่งสีสันผ่านรูปทรงของ
ดอกไม้ : Impression of Flower
s
อาจารย์อัญชนา นังคลา
3. รูปลักษณ์ของหนังตะลุงกรณี "ตัวกาก" สู่งานประติมากรรมประเภทลอยตัว 
อาจารย์นิแอ นิแต
4. ความบันดาลใจจากตัวกากหนังตะลุงสู่งานจิตรกรรมไทย
อาจารย์ศิริชัย พุ่มมาก
5. โหมโรงสถาบัน : ความเป็นมาและลักษณะทางสังคีตลักษณ์ 
ผศ.ดร.นภดล ทิพยรัตน์