หน้าหลัก  
 
เกี่ยวกับคณะศิลปกรรมศาสตร์  
 
 
 
 
   
 
     
   
 
งานบริการวิชาการ ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ
คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดประกวดร้องเพลงคาราโอเกะ
"PSU Singing Contest" ครั้งที่ 1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
นศ. กล้าแสดงออก รวมถึงเป็นบันไดในการให้ นศ. ได้ลอง
เวทีเพื่อก้าวขึ้นไปสู่การประวดบนเวทีระดับภูมิภาคหรือ
ระดับชาติต่อไป อีกทั้งยังเป็นการตอบสนองต่อพันธกิจ
ของคณะฯ และมหาวิทยาลัยในการให้บริการวิชาการแก่
ชุมชน (ภาพบางส่วนของโครงการ)
1st PSU Singing Contest "หนึ่งเพลง หนึ่งครั้ง หนึ่งความทรงจำ"
@ Faculty of Fine & Applied Arts : PSU Pattani
19 AUG 2014
   
ศิลปกรรมวิชาการ 2014
Fine&Applied Arts
PSU Pattani
โครงการทำนุบำรุงฯ
Fine&Applied Arts
PSU Pattani
บาติกสร้างสรรค์
Fine&Applied Arts
PSU Pattani
Art for PSU. Pride
Fine&Applied Arts
PSU Pattani
วันเด็ก 2557
Fine&Applied Arts
PSU Pattani
   
  ประกวดนวัตกรรมแฟชั่น TIFA 2014 หัวข้อ
"THAI TREASURES : จากทุนปัญญาไทย
สู่งานออกแบบนวัตกรรมแฟชั่น"
 
  ประกวดออกแบบ ลายกระเบื้อง
Young Creative Contest
 
  ประกวดศิลปะเพื่อคนตาบอด หัวข้อ
“ความสุข...ที่สัมผัสได้” (Feel the Happiness)
  การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ
ครั้งที่ 4
  ประกวดภาพถ่ายและภาพวาด "นิทรรศการเส้นทาง
อนุรักษ์บนร่างสืบ ครั้งที่ ๒๑"
  ประกวดออกแบบเครื่องประดับ JTC Jewelry
Design Contest 2014
  ประกวดนักออกแบบรุ่นเยาว์ครั้งที่ 8 "
8th Grand Sport Teenage Designer Contest"
 
  ทุนอุดหนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ทางด้านศิลปกรรม ประจำปี 2557
 
  ประกวด "เงาเสียงเซียนคาราโอเกะ"       
  ประกวดงานศิลปะเด็กนานาชาติ ครั้งที่ 45        
  ประกวดออกแบบภาพแสตมป์และตราประทับที่ระลึก
"แสตมป์ประชาคมอาเซียน"
 
     
  ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด
ภาพถ่าย Nikon Thailand Photo Contest 2014
     
     


นิทรรศการ นิทานเล่มเล็ก...สื่อศิลปะสร้างสรรค์เพื่อน้อง

18 สิงหาคม - 29 สิงหาคม 2557
ณ ลานนิทรรศการชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


1 2
 
 
 
1. นิทรรศการ MD3 Fragility and Monumentality
  โดย แอนดรูว์ สโตล ร่วมกับ ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
  27 มิ.ย. - 24 ส.ค. 2557 @ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
2. นิทรรศการ "พลังแห่งการสร้างสรรค์" ครั้งที่ 6
  โดย นักศึกษาสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  18 สิงหาคม - 29 สิงหาคม 2557 @ ลานนิทรรศการชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์
 

   
1 2 3 4 5
 
1. สัญลักษณ์แห่งการเปลี่ยนแปลง 
อาจารย์สุธินี อินทนี
2. การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมความประทับใจแห่งสีสันผ่านรูปทรงของ
ดอกไม้ : Impression of Flower
s
อาจารย์อัญชนา นังคลา
3. รูปลักษณ์ของหนังตะลุงกรณี "ตัวกาก" สู่งานประติมากรรมประเภทลอยตัว 
อาจารย์นิแอ นิแต
4. ความบันดาลใจจากตัวกากหนังตะลุงสู่งานจิตรกรรมไทย
อาจารย์ศิริชัย พุ่มมาก
5. โหมโรงสถาบัน : ความเป็นมาและลักษณะทางสังคีตลักษณ์ 
ผศ.ดร.นภดล ทิพยรัตน์