หน้าหลัก  
 
เกี่ยวกับคณะศิลปกรรมศาสตร์  
 
 
 
 
 
 
 
   
     
 

ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกิจกรรมวันมหิดล ประจำปี 2558 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก กรมหลวงสงขลานครินทร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2558

วันมหิดล ประจำปี 2558
@ Faculty of Fine and Applied Arts
 
   
พิธีลงนามจัดตั้ง
Mini TCDC
วันศิลป์ พีระศรี
ประจำปี 2558
ปฐมนิเทศนักศึกษา
ประจำปี 2558
ทำนุบำรุงศิลป
วัฒนธรรม (ว.ปัตตานี)
ทำนุบำรุงศิลป
วัฒนธรรม (ว.หาดใหญ่)
   
   
  ประกวดศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 ชิงรางวัลรวม 4,000,000 บาท   ประกวดออกแบบเวที "MAYA Stage Creation 2016"
ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 130,000 บาท
  ประกวดวาดภาพโปสการ์ดปีใหม่ หัวข้อ “ให้ใจ...
เป็นหัวใจของการศึกษา ศตวรรษที่ 21”
  ประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติ “พลังงาน...
ตามรอยพ่อ
  ประกวดงานศิลปะเด็กนานาชาติ ครั้งที่ 46   การประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 5
หัวข้อ "สัมพันธภาพและความรัก”
  ประกวดภาพถ่ายนานาชาติครั้งที่ 12 หัวข้อ
“เย็น” เนื่องในงานวันนริศ
  ทุนอุดหนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ทางด้านศิลปกรรม ประจําปี 2558
  ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์(โลโก้) ครบรอบ
30 ปี PFP
  อัตราค่าใช้บริการหอประชุม คณะศิลปกรรมศาสตร์
  ประกวดออกแบบลวดลายกระเบื้อง “Campana
Young Creative Contest”
     
  ประกวดออกแบบเฟอร์นิเจอร์ไม้ หัวข้อ Transformation      
  ประกวดดนตรีเยาวชน มหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 7
     
  ประกวดวรรณกรรม รางวัลชมนาดครั้งที่ 5      
     


นิทรรศการศิลปกรรมอาเซียน ครั้งที่ 4

3 สิงหาคม - 15 กันยายน 2558
ณ หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


1 2
 
 
 
1. นิทรรศการ “นามธรรม: สัจจะแห่งศิลปะ” อิทธิพล ตั้งโฉลก
  By อิทธิพล ตั้งโฉลก ณ ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
  18 สิงหาคม - 22 พฤศจิกายน 2558
   
2. PAUSE
  ณ ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
  30 กรกฎาคม - 01 พฤศจิกายน 2558
 

   
1 2 3 4 5
 
1. หลักการที่เกี่ยวข้องกับดนตรีในทัศนของศาสนาอิสลาม
ผศ.ดร.นภดล ทิพยรัตน์
2. องค์ความรู้จากลักษณะจิตรกรรมประเพณีไทย สู่การเดินทาง
แห่งการสร้างสรรค์ศิลปะของศิริชัย พุ่มมาก พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน
อาจารย์ศิริชัย พุ่มมาก
3. สัญลักษณ์แห่งการเปลี่ยนแปลง 
อาจารย์สุธินี อินทนี
4. การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมความประทับใจแห่งสีสัน
ผ่านรูปทรงของดอกไม้ : Impression of Flowers
อาจารย์อัญชนา นังคลา
5. รูปลักษณ์ของหนังตะลุงกรณี "ตัวกากสู่งานประติมากรรมประเภทลอยตัว 
อาจารย์นิแอ นิแต