Art News

facebook.png

พบกับ พวกเรา
ได้อีกช่องทางที่เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เพจที่รวบรวมข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมทั้งหมดของ "บ้านศิลปิน คณะศิลปกรรมศาสตร์"
https://www.facebook.com/FineAndAppliedArt

finearts.pn.psu.ac.th

กิจกรรม / โครงการ คณะศิลปกรรมศาสตร์

 • 17 Shades
  of Gold
  Exhibition

  นิทรรศการศิลปนิพนธ์ออกแบบประยุกต์ศิลป์ เป็นการแสดงงานรวมบทสรุปของการเรียนมาตลอดเวลา 4 ปี

  blog-img
 • ลงสำรวจพื้นที่เทศบาลตำบล
  นาประดู่

  อาจารย์และบุคลากรคณะฯ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อนำมาสรุปเตียมจัดทำแลนด์มาร์คส่งเสริมการท่องเที่ยว

  blog-img
 • blog-img

  Happy
  Work
  Place

  สำนักงานบริหารคณะดำเนินการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเป็นประจำทุกเดือน เพื่อเสริมสร้างวามสามัคคีของบุคลากร

 • blog-img

  ลงพื้นที่เตรียมงาน Street art ตลาดโต้รุ่ง

  อาจารย์และบุคลากรคณะฯ นำแบบร่างเสนอให้กับแทนชุมชนตลาดโต้รุ่งปัตตานีพิจารณาเพื่อดำเนินการต่อไป

 • โครงการวิจัย
  และนวัตกรรม
  สัญจร

  อาจารย์คณะฯ เข้าร่วมอบรมแนวทางสนับสนุนทุนวิจัยและการส่งบทความทางวิชาการเพื่อรับการตีพิมพ์

  blog-img
 • ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์เยี่ยมสาขาย่อย

  ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ เครือข่ายบริหารวิจัยภาคใต้ตอนล่าง เยี่ยมชมสาขาพร้อมหารือแนวทางดำเนินงาน

  blog-img
 • blog-img

  สัมมนาโดย
  แขนงออกแบบ
  ประยุกต์ศิลป์

  คุณกรกต อารมย์ดี มาให้ความรู้ในเรื่องการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมารวมกับทักษะการออกแบบ

 • blog-img

  สัมมนาหัวข้อ วัฒนธรรมสู่งาน Fashion

  แขนงวิชาออกแบบแฟชั่นฯ จัดขึ้นโดยได้รับเกียรติจาก คุณวิชระวิชญ์ เจ้าของแบรนด์ "WISHARAWISH" เป็นวิทยากร

More Info

Arts TEXT

บทความงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ในศาสตร์ด้านศิลปกรรมของอาจารย์และบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์

บทความ งานวิจัย / งานสร้างสรรค์

More Info

ติดตาม พวกเรา ได้ที่

ติดตามข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของของคณะในช่องทางอื่นที่นี่

CONTACT US