Art News

facebook.png

พบกับ พวกเรา
ได้อีกช่องทางที่เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เพจที่รวบรวมข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมทั้งหมดของ "บ้านศิลปิน คณะศิลปกรรมศาสตร์"
https://www.facebook.com/FineAndAppliedArt

finearts.pn.psu.ac.th

กิจกรรม / โครงการ คณะศิลปกรรมศาสตร์

 • blog-img

  นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน

  นายกฯ เยี่ยมชมตลาดซงจื่อ ให้ความสนใจในเรื่องงานแฟชั่น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย Soft Power ของรัฐบาล

 • blog-img

  ตลาดซงจื่อ ตลาดลูกสนของชุมชน

  ตลาดซงจื่อ จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เกิดจากความร่วมมือของชุมชนที่คณะฯ ลงไปช่วยขับเคลื่อน

 • ทีมคณะวิจัย บพท.ลงพื้นที่คณะฯ

  ทีมคณะวิจัยกลาง บพท. เยี่ยมชมความก้าวหน้าของโครงการวิจัยที่คณะฯ ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ

  blog-img
 • INDAH
  Exhibition
  Bitec

  INDAH นิทรรศการที่นำเสนอผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จากกระบวนการเรียนการสอน รวมถึงผลิตภัณฑ์จากชุมชน

  blog-img
 • blog-img

  กิจกรรม
  ปรับพื้นฐาน
  อย่างสร้างสรรค์

  สโมสร นศ. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานด้านแนวคิดและไอเดียในการออกแบบให้กับน้องใหม่

 • blog-img

  เรียน เล่น
  ให้เป็นศิลป์
  ดิน ไม้ ใบ

  วิชาเอกทัศนศิลป์จัดขึ้นเพื่อสร้างทัศนคติและเรียนรู้ศิลปะร่วมสมัย โดยให้นศ.ใช้วัสดุธรรมชาติมาสร้างผลงาน

 • โครงการ
  งานทะเบียน
  พบนักศึกษา

  กิจกรรมการเตรียมความพร้อมให้กับนศ.ใหม่ของคณะฯ สำหรับการเริ่มต้นการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัย

  blog-img
 • วาดเขียน
  เมืองปัตตานี
  Lukis Pattani

  การฝึกอบรมทักษะการวาดรูปด้วยสีน้ำ แก่เด็กนักเรียนรวมถึงครูสอนศิลปะในจังหวัดปัตตานีและพื้นที่ใกล้เคียง

  blog-img
More Info

Arts TEXT

บทความงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ในศาสตร์ด้านศิลปกรรมของอาจารย์และบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์

บทความ งานวิจัย / งานสร้างสรรค์

More Info

ติดตาม พวกเรา ได้ที่

ติดตามข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของของคณะในช่องทางอื่นที่นี่

CONTACT US