Art News

dean-img1.png

คุยกับ คณบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล ทิพยรัตน์

ร่วมรับฟังข้อมูลพร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนทรรศนะกับคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
ครั้งที่ 1 l ครั้งที่ 2 l ครั้งที่ 3

หมายเลขภายใน 1700 , noppadol.t@psu.ac.th

กิจกรรม / โครงการ คณะศิลปกรรมศาสตร์

 • blog-img

  วางพานพุ่ม
  ในวันแม่
  แห่งชาติ

  ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรคณะฯ ร่วมวางพานพุ่มเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในวันแม่แห่งชาติ

 • blog-img

  สัมภาษณ์เกี่ยวกับศูนย์ miniTCDC

  คณบดีให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับพิธีเปิดศูนย์ mini TCDC ในวันที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น.

 • ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปี 2559

  บรรยากาศการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ด้วยความรักและความอบอุ่นจากผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและรุ่นพี่

  blog-img
 • ประชุมแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา

  ประชุมวางแผนการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)

  blog-img
 • blog-img

  ออกประชาสัมพันธ์โรงเรียนเดชะฯ

  ทีมประชาสัมพันธ์คณะฯ แนะแนวนักเรียนที่สนใจทางด้านศิลปะและการออกแบบเพื่อเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560

 • blog-img

  ออกประชาสัมพันธ์แนะแนวนักเรียน

  ทีมประชาสัมพันธ์คณะฯ แนะแนวนักเรียนที่สนใจทางด้านศิลปะและการออกแบบเพื่อเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560

 • Love Your
  Local Love
  Your City

  นศ.สาขาศิลปะประยุกต์ นำเสนอผลงานในโครงต่อยอดการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ด้วยพลังเยาวชน ปี 2

  blog-img
 • หารือเรื่อง
  การพัฒนา
  เมืองสุนทรียะ

  ร่วมหารือกับรองผู้ว่าฯ สำหรับการพัฒนาเมืองที่มีมิติแห่งความสุนทรียะด้วยการผสมผสานทางวัฒนธรรม

  blog-img
More Info

Arts TEXT

บทความงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ในศาสตร์ด้านศิลปกรรมของอาจารย์และบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์

บทความ งานวิจัย / งานสร้างสรรค์

More Info

ติดตาม พวกเรา ได้ที่

ติดตามข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของของคณะในช่องทางอื่นที่นี่

CONTACT US