Art News

facebook.png

พบกับ พวกเรา
ได้อีกช่องทางที่เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เพจที่รวบรวมข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมทั้งหมดของ "บ้านศิลปิน คณะศิลปกรรมศาสตร์"
https://www.facebook.com/FineAndAppliedArt

finearts.pn.psu.ac.th

กิจกรรม / โครงการ คณะศิลปกรรมศาสตร์

 • blog-img

  หารือโครงการ PATANISTA academy

  ผู้บริหารพร้อมด้วยบุคลากรคณะฯ ร่วมหารือและเชิญคณะวิทยาการอิสลามเข้าร่วมเป็นเครือข่าย

 • blog-img

  แสดงความยินดีครบรอบ 20 ปี วสส.

  ผู้บริหารพร้อมด้วยบุคลากรคณะฯ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 20 ปี คณะวิทยาการสื่อสาร

 • ประชุมกรอบภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน

  สำนักงานบริหารคณะฯ จัดประชุมบุคลากรเพื่อรับทราบกรอบภาระงานและเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน

  blog-img
 • สัมมนาสโมสรนักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์

  กิจกรรมการเตรียมความพร้อมให้กับสโมสรนักศึกษาของคณะฯ ก่อนเปิดภาคการศึกษาใหม่ 1/2565

  blog-img
 • blog-img

  Patanista
  ปัตตานี
  เมืองแฟชั่น

  ประชุมวางแผนและเตรียมงาน Patanista ซึ่งเป็นโครงการที่เน้นพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ สังคม เศรษฐกิจ

 • blog-img

  สัมมนาบุคลากรสำนักงาน
  บริหารคณะ

  จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งของบุคลากรสายสนับสนุน สำหรับเตรียมเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

 • ตลาดซงจื่อ ตลาดวัฒนธรรมยามเย็น

  ตลาดนัดยามเย็นของชุมชนตำบลอาเนาะรูเปิดทุกเย็นวันเสาร์ จำหน่ายอาหารและของฝากคุณภาพมากมาย

  blog-img
 • การบรรยาย
  อะไรใหม่ในเทรนด์ 2021

  คณะฯ ร่วมกับ TCDC จัดบรรยายเพื่อให้น้องๆ ได้เรียนรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

  blog-img
More Info

Arts TEXT

บทความงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ในศาสตร์ด้านศิลปกรรมของอาจารย์และบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์

บทความ งานวิจัย / งานสร้างสรรค์

More Info

ติดตาม พวกเรา ได้ที่

ติดตามข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของของคณะในช่องทางอื่นที่นี่

CONTACT US