หน้าหลัก  
 
เกี่ยวกับคณะศิลปกรรมศาสตร์  
 
 
 
 
 
 
     
   
 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการปันน้ำใจให้น้องเพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้จากการศึกษา นำไปใช้ประโยชน์ให้กับสังคม โดยการประยุกต์ความรู้ ที่ได้จากการศึกษามาใช้ในการสอนและอบรมเยาวชนให้มีจิตสำนึกรักในศิลปะ อีกทั้งยังช่วยฝึกประสบการณ์ในการทำงานนอกพื้นที่
โครงการปันน้ำใจให้น้อง 2557
@ Faculty of Fine & Applied Arts : PSU Pattani
27 - 30 NOV 2014
   
Memory at Lanta
Fine and Applied Arts
PSU Pattani
PSU Singing Contest
Fine and Applied Arts
PSU Pattani
ศิลปกรรมวิชาการ 2014
Fine and Applied Arts
PSU Pattani
โครงการทํานุบํารุงฯ
Fine and Applied Arts
PSU Pattani
บาติกสร้างสรรค์
Fine and Applied Arts
PSU Pattani
   
  ขอเชิญร่วมโครงการอบรมศิลปะยามว่างสร้างรอยยิ้ม
ตอน เรียนรู้เทคนิคการแกะกระดาษอย่างสร้างสรรค์
  ขอเชิญร่วมประกวดถ่ายภาพในหัวข้อ "ความงาม
แห่งเมืองเหนือ"
  การประกวด “ศิลปกรรมช้างเผือก” ครั้งที่ 4 โดย
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต โครงการศึกษิตศิลปะ
  ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด
โครงการบ่มเพาะนักเขียนหน้าใหม่ ปี ๒๕๕๘
  ประกวดภาพถ่ายนานาชาติ หัวข้อ “ข้าวคือชีวิต :
วัฒนธรรมข้าวในประเทศอาเซียน”
  ประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากเส้นใยไหม
ครั้งที่ 2 ชิงโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ
  ประกวดภาพถ่าย ช้าง ไฟน์อาร์ต โฟโต คอนเท็สต์
ครั้งที่ 4 : Chang Fine Art Photo Contest 4
  โครงการประกวดภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน
ประจำปี 2558 ชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 28
  ทุนอุดหนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรม
ประจําปี 2558
  ประกวดสื่อสร้างสรรค์ SDM Contest 2015 หัวข้อ
"My Happiness"
     
  ประกวดผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์
ครั้งที่ 4 : Innovative Craft Award 2015
     
  หออัครศิลปินขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
ภาพถ่าย ในหัวข้อ "เด็กดีมีสุข ปี 3"
     
     


DRAWING in MIND

Artist : นักศึกษาสาขาวิชาทัศนศิลป์ ชั้นปีที่ 2 คณะศิลปกรรมศาสตร์
29 พฤศจิกายน - 21 ธันวาคม 2557
ณ ลานไม้ชั้น 1 คณะศิลปรรมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี
พิธีเปิดวันพุธ ที่ 3 ธันวาคม 2557


1 2
 
 
 
1. เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 3
  ณ ห้องสตูดิโอ ชั้น 4, ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 และห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
  18 กรกฎาคม - 21 ธันวาคม 2557
2. นิทรรศการ “แรกแย้ม”
  By Sayumporn Kasornsuwan
  November 27, 2014 - December 21, 2014 @ ARDEL Gallery of Modern Art
 

   
1 2 3 4 5
 
1. หลักการที่เกี่ยวข้องกับดนตรีในทัศนของศาสนาอิสลาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล ทิพยรัตน์
2. องค์ความรู้จากลักษณะจิตรกรรมประเพณีไทย สู่การเดินทาง
แห่งการสร้างสรรค์ศิลปะของศิริชัย พุ่มมาก พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน
อาจารย์ศิริชัย พุ่มมาก
3. สัญลักษณ์แห่งการเปลี่ยนแปลง 
อาจารย์สุธินี อินทนี
4. การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมความประทับใจแห่งสีสัน
ผ่านรูปทรงของดอกไม้ : Impression of Flowers
อาจารย์อัญชนา นังคลา
5. รูปลักษณ์ของหนังตะลุงกรณี "ตัวกากสู่งานประติมากรรมประเภทลอยตัว 
อาจารย์นิแอ นิแต