หน้าหลัก  
 
เกี่ยวกับคณะศิลปกรรมศาสตร์  
 
 
 
 
   
 
     
   
 
งานบริการวิชาการ ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ
คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดประกวดร้องเพลงคาราโอเกะ
"PSU Singing Contest" ครั้งที่ 1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
นศ. กล้าแสดงออก รวมถึงเป็นบันไดในการให้ นศ. ได้ลอง
เวทีเพื่อก้าวขึ้นไปสู่การประวดบนเวทีระดับภูมิภาคหรือ
ระดับชาติต่อไป อีกทั้งยังเป็นการตอบสนองต่อพันธกิจ
ของคณะฯ และมหาวิทยาลัยในการให้บริการวิชาการแก่
ชุมชน (ภาพบางส่วนของโครงการ)
1st PSU Singing Contest "หนึ่งเพลง หนึ่งครั้ง หนึ่งความทรงจำ"
@ Faculty of Fine & Applied Arts : PSU Pattani
19 AUG 2014
   
ศิลปกรรมวิชาการ 2014
Fine&Applied Arts
PSU Pattani
โครงการทำนุบำรุงฯ
Fine&Applied Arts
PSU Pattani
บาติกสร้างสรรค์
Fine&Applied Arts
PSU Pattani
Art for PSU. Pride
Fine&Applied Arts
PSU Pattani
วันเด็ก 2557
Fine&Applied Arts
PSU Pattani
   
  กำหนดการวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา 2556
 
  ประกวดงานศิลปะเด็กนานาชาติ ครั้งที่ 45  
  ประกวดออกแบบ "ชุดประจำชาติ" ภายใต้แนวคิด
"ครีเอทีฟไทย" 
  ประกวดออกแบบภาพแสตมป์และตราประทับที่ระลึก
"แสตมป์ประชาคมอาเซียน"
 
  ขอเชิญประกวดภาพถ่ายนานาชาติ ครั้งที่ 11
หัวข้อ "ร้อน"
 
  ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด
ภาพถ่าย Nikon Thailand Photo Contest 2014
  ประกวดภาพถ่ายค่านิยม ๑๒ ประการ :
สร้างชาติและประชาชนเข้มแข็ง
 
  การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ
ครั้งที่ 4
  ประกวดหนังสั้น 3K Short Film Awards#1
ตอน “เลือกให้ดี คิดให้ถี่ถ้วน”
 
  ทุนอุดหนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ทางด้านศิลปกรรม ประจำปี 2557
 
  ประกวดออกแบบ Character "แจ้งเกิด..นักออกแบบ
Character"
 
     
  ประกวดนวัตกรรมแฟชั่น TIFA 2014 หัวข้อ
"THAI TREASURES
     
  ประกวดนักออกแบบรุ่นเยาว์ครั้งที่ 8 "
8th Grand Sport Teenage Designer Contest"
 
     
     


นิทรรศการ "The MEMORY at LANTA"

17 กันยายน - 17 ตุลาคม 2557
ณ ลานนิทรรศการชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


1 2
 
 
 
1. นิทรรศการ ClayAtive RAKU
  ณ ลานนิทรรศการชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  17 ก.ย. - 17 ต.ค. 2557
2. นิทรรศการ "จิตวิญญาณอิสระ"
  โดย อินสนธิ์ วงค์สาม
  12 กันยายน - 23 พฤศจิกายน 2557 @ ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
 

   
1 2 3 4 5
 
1. สัญลักษณ์แห่งการเปลี่ยนแปลง 
อาจารย์สุธินี อินทนี
2. การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมความประทับใจแห่งสีสันผ่านรูปทรงของ
ดอกไม้ : Impression of Flower
s
อาจารย์อัญชนา นังคลา
3. รูปลักษณ์ของหนังตะลุงกรณี "ตัวกาก" สู่งานประติมากรรมประเภทลอยตัว 
อาจารย์นิแอ นิแต
4. ความบันดาลใจจากตัวกากหนังตะลุงสู่งานจิตรกรรมไทย
อาจารย์ศิริชัย พุ่มมาก
5. โหมโรงสถาบัน : ความเป็นมาและลักษณะทางสังคีตลักษณ์ 
ผศ.ดร.นภดล ทิพยรัตน์