Art News

facebook.png

พบกับ พวกเรา
ได้อีกช่องทางที่เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เพจที่รวบรวมข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมทั้งหมดของ "บ้านศิลปิน คณะศิลปกรรมศาสตร์"
https://www.facebook.com/FineAndAppliedArt

finearts.pn.psu.ac.th

กิจกรรม / โครงการ คณะศิลปกรรมศาสตร์

 • แฟชั่นโชว์
  Open
  Your Eyes

  แฟชั่นโชว์โดย นศ.ปี 4 สาขาออกแบบแฟชั่นฯ โดยนำวัฒนธรรมมาผสานกับเอกลักษณ์เฉพาะตัว

  blog-img
 • สัมภาษณ์ผู้สมัครโครงการยกระดับเศรษฐกิจฯ

  สัมภาษณ์ผู้สมัครงานโครงการกระดับเศรษฐกิจและสังคม เพื่อปฏิบัติงาน
  ณ ตำบลรูสะมิแล

  blog-img
 • blog-img

  ตลาดซงจื่อ ตลาดวัฒนธรรมยามเย็น

  ตลาดนัดยามเย็นของชุมชนตำบลอาเนาะรูเปิดทุกเย็นวันเสาร์ จำหน่ายอาหารและของฝากคุณภาพมากมาย

 • blog-img

  การบรรยาย
  อะไรใหม่ในเทรนด์ 2021

  คณะฯ ร่วมกับ TCDC จัดบรรยายเพื่อให้น้องๆ ได้เรียนรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

 • โครงการวิจัย
  และนวัตกรรม
  สัญจร

  อาจารย์คณะฯ เข้าร่วมอบรมแนวทางสนับสนุนทุนวิจัยและการส่งบทความทางวิชาการเพื่อรับการตีพิมพ์

  blog-img
 • ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์เยี่ยมสาขาย่อย

  ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ เครือข่ายบริหารวิจัยภาคใต้ตอนล่าง เยี่ยมชมสาขาพร้อมหารือแนวทางดำเนินงาน

  blog-img
 • blog-img

  สัมมนาโดย
  แขนงออกแบบ
  ประยุกต์ศิลป์

  คุณกรกต อารมย์ดี มาให้ความรู้ในเรื่องการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมารวมกับทักษะการออกแบบ

 • blog-img

  17 Shades
  of Gold
  Exhibition

  นิทรรศการศิลปนิพนธ์ออกแบบประยุกต์ศิลป์ เป็นการแสดงงานรวมบทสรุปของการเรียนมาตลอดเวลา 4 ปี

More Info

Arts TEXT

บทความงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ในศาสตร์ด้านศิลปกรรมของอาจารย์และบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์

บทความ งานวิจัย / งานสร้างสรรค์

More Info

ติดตาม พวกเรา ได้ที่

ติดตามข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของของคณะในช่องทางอื่นที่นี่

CONTACT US