หน้าหลัก  
 
เกี่ยวกับคณะศิลปกรรมศาสตร์  
 
 
 
 
 
 
 
   
     
 

ผศ.ดร.นภดล ทิพยรัตน์ คณบดี พร้อมรองคณบดี และอาจารย์สาขาวิชาศิลปะประยุกต์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มอบผลงานสร้างสรรค์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา 910 - 100 กิจกรรมประกอบหลักสูตร เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีนายแพทย์สุภาพ ไพศาลศิลป์ ผอ.โรงพยาบาลปัตตานี พร้อมคณะ
ผู้บริหารโรงพยาบาลปัตตานีเป็นผู้รับมอบ

กิจกรรมศิลปกรรมเพื่อเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์และนักศึกษา
@ Faculty of Fine & Applied Arts : PSU Pattani
 
   
Visual Art Thesis Exhibition
Fine and Applied Arts
PSU Pattani
Art for the King ปีที่ 3
Fine and Applied Arts
PSU Pattani
มอบสูจิบัตร
Fine and Applied Arts
PSU Pattani
Landscape
Fine and Applied Arts
PSU Pattani
คณบดีพบผู้บริหาร
Fine and Applied Arts
PSU Pattani
   
  การประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 5
หัวข้อ "สัมพันธภาพและความรัก”
  ประกวดภาพถ่าย National Geographic
Thailand Photography Contest 2015
  ประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระเทพ
  มูลนิธิเอสซีจี ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วม
ประกวดโครงการ Young Thai Artist Award 2015
  ประกวดออกแบบ MASCOT "คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น"
  ทุนอุดหนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ทางด้านศิลปกรรม ประจําปี 2558
  ประกวดแอนิเมชัน หัวข้อ "The Power
of Choice : พลังแห่งทางเลือก"
  อัตราค่าใช้บริการหอประชุม
คณะศิลปกรรมศาสตร์
  ประกวดผลงานจิตรกรรมชิงถ้วยพระราชทาน
NAN MEE fine arts award ครั้งที่ 10
     
  ประกวดวาดการ์ตูน PTT COMIC CONTEST ปี 5
ตอน “Energy Eureka!” พลังงานท้าทดลอง
     
     


นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 4 หัวข้อ สมเด็จพระเทพฯ ของชาวไทย

14 พฤษภาคม - 12 กรกฎาคม 2558
ณ ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร


1 2
 
 
 
1. นิทรรศการ “SEE 2 SEA”
  By ศิลปินกลุ่ม 2 เล ณ PSU Art Gallery ชั้น 2 ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
  4 - 31 กรกฎาคม 2558
   
2. การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 4
  ณ ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
  14 พฤษภาคม - 02 สิงหาคม 2558
 

   
1 2 3 4 5
 
1. หลักการที่เกี่ยวข้องกับดนตรีในทัศนของศาสนาอิสลาม
ผศ.ดร.นภดล ทิพยรัตน์
2. องค์ความรู้จากลักษณะจิตรกรรมประเพณีไทย สู่การเดินทาง
แห่งการสร้างสรรค์ศิลปะของศิริชัย พุ่มมาก พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน
อาจารย์ศิริชัย พุ่มมาก
3. สัญลักษณ์แห่งการเปลี่ยนแปลง 
อาจารย์สุธินี อินทนี
4. การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมความประทับใจแห่งสีสัน
ผ่านรูปทรงของดอกไม้ : Impression of Flowers
อาจารย์อัญชนา นังคลา
5. รูปลักษณ์ของหนังตะลุงกรณี "ตัวกากสู่งานประติมากรรมประเภทลอยตัว 
อาจารย์นิแอ นิแต