Art News

dean-img1.png

คุยกับ คณบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล ทิพยรัตน์

ร่วมรับฟังข้อมูลพร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนทรรศนะกับคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
ครั้งที่ 1 l ครั้งที่ 2 l ครั้งที่ 3

หมายเลขภายใน 1700 , noppadol.t@psu.ac.th

กิจกรรม / โครงการ คณะศิลปกรรมศาสตร์

 • วันเด็กแห่งชาติ
  ประจำปี
  2562

  วันเด็กแห่งชาติปีนี้คณะฯ จัดประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์และมีการทำหน้าการให้กับน้องๆ

  blog-img
 • อาจารย์คณะฯ
  ร่วมพัฒนา
  หุ่นช่วยชีวิต

  อ.นิแอ นิแต, อ.สุธินี อินทนีร่วมพัฒนาหุ่น CPR ที่สามารถตรวจมะเร็งเต้านมซึ่งผลิตจากยางพารา

  blog-img
 • blog-img

  ร่วมพิธีมอบทุน
  การศึกษา
  มูลนิธิชูเกียรติ

  นศ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้รับ
  การคัดเลือกให้เข้ารับทุนการศึกษา
  จากมูลนิธิชูเกียรติิ ปิติเจริญกิจ

 • blog-img

  โครงการ
  ฝึกอบรม
  "สีน้ำ"

  คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดขึ้นภายใต้โครงการ Pattani Heritage City เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีพื้นฐานในการฝึกวาดสีน้ำ

 • การแสดงดนตรีและศิลปะการแสดง

  จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่มรดกแห่งต้นทุนศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดปัตตานี ศาสตร์ทางด้านการดนตรีและศิลปะการแสดง

  blog-img
 • เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม

  อาจารย์และศิลปินทั่วประเทศกว่า 82 ท่าน เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมภายในจังหวัดปัตตานี

  blog-img
 • blog-img

  "วิถีอัตลักษณ์
  จังหวัด
  ปัตตานี"

  การบรรยายเกี่ยวประวัติศาสตร์, วิถีชีวิต และศิลปวัฒนธรรมของปัตตานี ในหัวข้อ "วิถีอัตลักษณ์จังหวัดปัตตานี"

 • blog-img

  โครงการฝึกอบรม "การเต้นรองเง็ง"

  เพื่ออนุรักษ์การเต้นรองเง็งแบบดั้งเดิม เนื่องจากปัจจุบันได้มีการประยุกต์ให้ร่วมสมัยจนแบบดั้งเดิมนั้นเลือนหายไป

More Info

Arts TEXT

บทความงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ในศาสตร์ด้านศิลปกรรมของอาจารย์และบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์

บทความ งานวิจัย / งานสร้างสรรค์

More Info

ติดตาม พวกเรา ได้ที่

ติดตามข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของของคณะในช่องทางอื่นที่นี่

CONTACT US