Art News

facebook.png

พบกับ พวกเรา
ได้อีกช่องทางที่เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เพจที่รวบรวมข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมทั้งหมดของ "บ้านศิลปิน คณะศิลปกรรมศาสตร์"
https://www.facebook.com/FineAndAppliedArt

finearts.pn.psu.ac.th

กิจกรรม / โครงการ คณะศิลปกรรมศาสตร์

 • สัมมนาโดย
  แขนงออกแบบ
  ประยุกต์ศิลป์

  คุณกรกต อารมย์ดี มาให้ความรู้ในเรื่องการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมารวมกับทักษะการออกแบบ

  blog-img
 • สัมมนาหัวข้อ วัฒนธรรมสู่งาน Fashion

  แขนงวิชาออกแบบแฟชั่นฯ จัดขึ้นโดยได้รับเกียรติจาก คุณวิชระวิชญ์ เจ้าของแบรนด์ "WISHARAWISH" เป็นวิทยากร

  blog-img
 • blog-img

  ซ้อมรับ
  ปริญญา
  บัณฑิต

  ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรคณะฯ ให้โอวาทและร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะศิลปกรรมศาสตร์

 • blog-img

  ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร

  การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ตามแนวทาง AUN QA ประจำปีการศึกษา 2562 รูปแบบ Site Visit

 • ศิลปกรรม
  วิชาการ
  2563

  ภาพการตัดสินผลงานของนักเรียน นศ.ที่ส่งประกวดในโครงการศิลปกรรมวิชาการ 63 ของทั้ง 3 แขนงวิชา

  blog-img
 • อบรมการนำเสนอผลงานแฟชั่น

  แขนงวิชาออกแบบแฟชั่นฯ จัดอบรมโครงการโดยมีทั้งการบรรยายรวมถึงฝึกปฏิบัติการนำเสนองานแฟชั่น

  blog-img
 • blog-img

  การประชุม
  วิชาการระดับ
  ชาติ 4U Plus

  การประชุมวิชาการระดับชาติและ
  นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์นานาชาติ
  ครั้งที่ 2 ปีนี้นำเสนอในรูปแบบออนไลน์

 • blog-img

  มอบอาหารแห้ง
  บ้าน ม.อ.ตานี
  ภิรมย์

  ผู้บริหาร บุคลากร คณะฯ ส่งมอบอาหาร
  แห้ง ร่วมเติมเต็มในตู้กับข้าว ณ บ้าน
  ม.อ.ปัตตานีภิรมย์

More Info

Arts TEXT

บทความงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ในศาสตร์ด้านศิลปกรรมของอาจารย์และบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์

บทความ งานวิจัย / งานสร้างสรรค์

More Info

ติดตาม พวกเรา ได้ที่

ติดตามข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของของคณะในช่องทางอื่นที่นี่

CONTACT US