หน้าหลัก  
 
เกี่ยวกับคณะศิลปกรรมศาสตร์  
 
 
 
 
   
 
     
   
 
งานบริการวิชาการ ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ณ เกาะลันตา จังหวัดกระบี่โดยเป็นการไปศึกษาวิถีชีวิตของชาวบ้านรวมถึงธรรมชาติบนเกาะลันตา เพื่อนำมาเป็นแรงบันดาลใจสำหรับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
 
 
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ณ เกาะลันตา จังหวัดกระบี่
@ Faculty of Fine & Applied Arts : PSU Pattani
9 - 13 JUNE 2014
   
บาติกสร้างสรรค์
Fine&Applied Arts
PSU Pattani
Art for PSU. Pride
Fine&Applied Arts
PSU Pattani
วันเด็ก 2557
Fine&Applied Arts
PSU Pattani
ClayAtive Exhibition
Fine&Applied Arts
PSU Pattani
แฟชั่นโชว์ บาติก 2013
Fine&Applied Arts
PSU Pattani
   
  รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ตามโครงการศึกษิตศิลปะ
ประจำปีการศึกษา 2557 รอบที่ 2
  ประกวด ART IN PARADISE CONTEST 2014
  คัดเลือกสุดยอดงานศิลปนิพนธ์ ประจำปี 2557   ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยด้านวัฒนธรรม
ประจำปี 2557
  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอ เชิญส่งผลงาน
เข้าร่วมการประกวด Mascot
 
  ทุนอุดหนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรม
ประจำปี 2557
 
  สถาบันทักษิณคดีศึกษา ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วม
ประกวดศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ ครั้งที่ 12
     
  ประกวดโมเดลนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ “พื้นที่สร้างสรรค์
เพื่อสุขภาวะ เขตภาษีเจริญ”
     
  ประกวดภาพถ่าย “ภาพแห่งความประทับใจ
ในมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย”
     
  ประกวดศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 1
“Krungthai Art Awards”
 
     
  ประกวดภาพจิตรกรรมเฉลิมฉลอง 120 ปี
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
     
     


ฉันพูดถึงเขา เป็นความจริงหรือการหลอกลวง

19 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2557 (พิธีเปิดวันที่  24 กรกฎาคม 2557 เวลา 18.00 น.)
ณ ห้องนิทรรศการชั้น 2 หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


1 2
 
 
 
1. นิทรรศการ MD3 Fragility and Monumentality
  โดย แอนดรูว์ สโตล ร่วมกับ ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
  27 มิ.ย. - 24 ส.ค. 2557 @ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
2. Experimental Video Art Exhibition, Thai-European Friendship 2004-2014 (EVA project)
  โดยฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ อาจารย์คมสัน หนูเขียว
  18 ก.ค. - 07 ก.ย. 2557 @ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
 

   
1 2 3 4 5
 
1. สัญลักษณ์แห่งการเปลี่ยนแปลง 
อาจารย์สุธินี อินทนี
2. การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมความประทับใจแห่งสีสันผ่านรูปทรงของ
ดอกไม้ : Impression of Flower
s
อาจารย์อัญชนา นังคลา
3. รูปลักษณ์ของหนังตะลุงกรณี "ตัวกาก" สู่งานประติมากรรมประเภทลอยตัว 
อาจารย์นิแอ นิแต
4. ความบันดาลใจจากตัวกากหนังตะลุงสู่งานจิตรกรรมไทย
อาจารย์ศิริชัย พุ่มมาก
5. โหมโรงสถาบัน : ความเป็นมาและลักษณะทางสังคีตลักษณ์ 
ผศ.ดร.นภดล ทิพยรัตน์