Art News

facebook.png

พบกับ พวกเรา
ได้อีกช่องทางที่เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เพจที่รวบรวมข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมทั้งหมดของ "บ้านศิลปิน คณะศิลปกรรมศาสตร์"
https://www.facebook.com/FineAndAppliedArt

finearts.pn.psu.ac.th

กิจกรรม / โครงการ คณะศิลปกรรมศาสตร์

 • blog-img

  บุคลากร
  ดีเด่น
  ประจำปี 2564

  ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรดีเด่นของคณะฯ ที่ได้รับรางวัลเนื่องใน
  วันสงขลานครินทร์

 • blog-img

  พลังศิลป์
  สู้ภัย
  โควิด 19

  ผู้บริหารคณะฯ มอบเงินจากการประมูลผลงานศิลปะให้กับโรงพยาบาลปัตตานี เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์

 • บริจาคสิ่งของ
  ให้กับผู้ป่วย
  โควิด 19

  ผู้บริหารและบุคลากรคณะฯ นำสิ่งของที่มีผู้ใจบุญมาบริจาคผ่านทางคณะ มามอบให้กับโรงพยาบาลสนาม

  blog-img
 • แฟชั่นโชว์
  Open
  Your Eyes

  แฟชั่นโชว์โดย นศ.ปี 4 สาขาออกแบบแฟชั่นฯ โดยนำวัฒนธรรมมาผสานกับเอกลักษณ์เฉพาะตัว

  blog-img
 • blog-img

  สัมภาษณ์ผู้สมัครโครงการยกระดับเศรษฐกิจฯ

  สัมภาษณ์ผู้สมัครงานโครงการกระดับเศรษฐกิจและสังคม เพื่อปฏิบัติงาน
  ณ ตำบลรูสะมิแล

 • blog-img

  ตลาดซงจื่อ ตลาดวัฒนธรรมยามเย็น

  ตลาดนัดยามเย็นของชุมชนตำบลอาเนาะรูเปิดทุกเย็นวันเสาร์ จำหน่ายอาหารและของฝากคุณภาพมากมาย

 • การบรรยาย
  อะไรใหม่ในเทรนด์ 2021

  คณะฯ ร่วมกับ TCDC จัดบรรยายเพื่อให้น้องๆ ได้เรียนรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

  blog-img
 • โครงการวิจัย
  และนวัตกรรม
  สัญจร

  อาจารย์คณะฯ เข้าร่วมอบรมแนวทางสนับสนุนทุนวิจัยและการส่งบทความทางวิชาการเพื่อรับการตีพิมพ์

  blog-img
More Info

Arts TEXT

บทความงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ในศาสตร์ด้านศิลปกรรมของอาจารย์และบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์

บทความ งานวิจัย / งานสร้างสรรค์

More Info

ติดตาม พวกเรา ได้ที่

ติดตามข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของของคณะในช่องทางอื่นที่นี่

CONTACT US