หน้าหลัก  
 
เกี่ยวกับคณะศิลปกรรมศาสตร์  
 
 
 
 
 
 
     
   
 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการปันน้ำใจให้น้องเพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้จากการศึกษา นำไปใช้ประโยชน์ให้กับสังคม โดยการประยุกต์ความรู้ ที่ได้จากการศึกษามาใช้ในการสอนและอบรมเยาวชนให้มีจิตสำนึกรักในศิลปะ อีกทั้งยังช่วยฝึกประสบการณ์ในการทำงานนอกพื้นที่
โครงการปันน้ำใจให้น้อง 2557
@ Faculty of Fine & Applied Arts : PSU Pattani
27 - 30 NOV 2014
   
Memory at Lanta
Fine and Applied Arts
PSU Pattani
PSU Singing Contest
Fine and Applied Arts
PSU Pattani
ศิลปกรรมวิชาการ 2014
Fine and Applied Arts
PSU Pattani
โครงการทํานุบํารุงฯ
Fine and Applied Arts
PSU Pattani
บาติกสร้างสรรค์
Fine and Applied Arts
PSU Pattani
   
  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการ   การประกวด “ศิลปกรรมช้างเผือก” ครั้งที่ 4 โดย
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
  การประกวด ‘จิตรกรรมบัวหลวง’ ครั้งที่ 37
ประจำปี 2558
  ทุนอุดหนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้าน
ศิลปกรรม ประจําปี 2558
  ประกวดภาพระบายสี ประกวดภาพถ่าย "ฮอนด้า
50 ปี ร่วมสร้างความสุขให้สังคมไทย"
  อัตราค่าใช้บริการหอประชุม
คณะศิลปกรรมศาสตร์
  ประกวดตราสัญลักษณ์ "50 ปี นิด้า"      
  ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ช้างไทย
ตำนานยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดิน"
     
  ประกวดวรรณกรรม “รางวัลพระยาอนุมานราชธน”      
  ประกวดภาพถ่ายนานาชาติครั้งที่ 5 หัวข้อ
“อากาศในสภาวะวิกฤต”
     
     


"ต่าง-สุข...ต่าง-สงบ"

Artist : ศิริชัย พุ่มมาก
25 กุมภาพันธ์ - 25 มีนาคม 2558
ณ หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
พิธีเปิดวันพุธ ที่ 3 25 กุมภาพันธ์ 2558


1 2
 
 
 
1. ครอสโอเวอร์: ศิลปะ&นักสะสม
  ณ ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
  20 กุมภาพันธ์ - 14 มิถุนายน 2558
2. นิทรรศการ “แรกแย้ม”
  By Sayumporn Kasornsuwan
  November 27, 2014 - December 21, 2014 @ ARDEL Gallery of Modern Art
 

   
1 2 3 4 5
 
1. หลักการที่เกี่ยวข้องกับดนตรีในทัศนของศาสนาอิสลาม
ผศ.ดร.นภดล ทิพยรัตน์
2. องค์ความรู้จากลักษณะจิตรกรรมประเพณีไทย สู่การเดินทาง
แห่งการสร้างสรรค์ศิลปะของศิริชัย พุ่มมาก พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน
อาจารย์ศิริชัย พุ่มมาก
3. สัญลักษณ์แห่งการเปลี่ยนแปลง 
อาจารย์สุธินี อินทนี
4. การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมความประทับใจแห่งสีสัน
ผ่านรูปทรงของดอกไม้ : Impression of Flowers
อาจารย์อัญชนา นังคลา
5. รูปลักษณ์ของหนังตะลุงกรณี "ตัวกากสู่งานประติมากรรมประเภทลอยตัว 
อาจารย์นิแอ นิแต