Art News

dean-img1.png

คุยกับ คณบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล ทิพยรัตน์

ร่วมรับฟังข้อมูลพร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนทรรศนะกับคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
ครั้งที่ 1 l ครั้งที่ 2 l ครั้งที่ 3

หมายเลขภายใน 1700 , noppadol.p@psu.ac.th

กิจกรรม / โครงการ คณะศิลปกรรมศาสตร์

 • blog-img

  นิทรรศการศิลปนิพนธ์ศิลปะประยุกต์

  พิธีเปิดนิทรรศการศิลปนิพนธ์ของ นศ.สาขาศิลปะประยุกต์รุ่น 1 "Applied StartUp Project"

 • blog-img

  กิจกรรมเพื่อพัฒนา SMEs "ฟังแล้วรวย"

  การสัมมนาสำหรับนศ.และผู้สนใจโดยมีจุดประสงค์เพื่อมอบมุมมองที่ครอบคลุมและครบถ้วนด้านการทำธุรกิจ SMEs

 • วันเด็ก
  แห่งชาติ
  2559

  วันเด็กปีนี้ทางคณะฯ จัดกิจกรรม
  ประกวดการทำกระเป๋ามหัศจรรย์
  พร้อมการทำมงกุฏจากกระดาษ

  blog-img
 • งานเลี้ยง
  วันขึ้นปีใหม่
  2559

  จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรและนศ.โดยปีนี้มาในธีม "เปิดโลกการ์ตูน"

  blog-img
 • blog-img

  มอบภาพงาน
  สร้างสรรค์แด่
  คุณชูเกียรติ

  มอบภาพผลงานสร้างสรรค์แด่คุณ
  ชูเกียรติ เพื่อแทนคำขอบคุณที่ท่าน
  ให้การสนับสนุนคณะด้วยดีตลอดมา

 • blog-img

  Fashion Show
  in Class
  912-205

  การเดินแฟชั่นโชว์สรุปงานจากรายวิชา 912-205 Make-up and
  Costume Design

 • โครงการปันน้ำใจให้น้อง
  ปี'58

  ร่วมแบ่งปันความอบอุ่นและความสุขให้กับน้องๆ โรงเรียนบ้านจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

  blog-img
 • เจรจาความร่วมมือด้านวิชาการกับ ว.อาชีวะ

  ร่วมเจรจาความร่วมมือด้านวิชาการกับวิทยาลัยอาชีวะศึกษา โดย ผู้บริหารคณะฯ และผู้บริหาร ว.อาชีวะ

  blog-img
More Info

Arts TEXT

บทความงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ในศาสตร์ด้านศิลปกรรมของอาจารย์และบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์

บทความ งานวิจัย / งานสร้างสรรค์

More Info

ติดตาม พวกเรา ได้ที่

ติดตามข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของของคณะในช่องทางอื่นที่นี่

CONTACT US