Art News

dean-img1.png

คุยกับ คณบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล ทิพยรัตน์

ร่วมรับฟังข้อมูลพร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนทรรศนะกับคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
ครั้งที่ 1 l ครั้งที่ 2

หมายเลขภายใน 1700 , noppadol.p@psu.ac.th

กิจกรรม / โครงการ คณะศิลปกรรมศาสตร์

 • blog-img

  ฯพณฯ ชวน หลีกภัย เยี่ยมชมคณะฯ

  ฯพณฯ ชวน หลีกภัย และ ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว ประธานสภาวิทยาเขตปัตตานี ให้เกียรติเยี่ยมชมคณะฯ

 • blog-img

  โครงการปันน้ำใจให้น้อง
  ปี'58

  ร่วมแบ่งปันความอบอุ่นและความสุขให้กับน้องๆ โรงเรียนบ้านจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

 • เจรจาความร่วมมือด้านวิชาการกับ ว.อาชีวะ

  ร่วมเจรจาความร่วมมือด้านวิชาการกับวิทยาลัยอาชีวะศึกษา โดย ผู้บริหารคณะฯ และผู้บริหาร ว.อาชีวะ

  blog-img
 • พิธีลงนาม
  จัดตั้งศูนย์ mini-TCDC

  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โดยอธิการบดี ม.อ. และ ผอ. ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ

  blog-img
 • blog-img

  ร่วมวางพวงมาลาในวันมหิดล 2558

  บุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2558

 • blog-img

  กิจกรรมวันศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2558

  คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดงานวันศิลป์
  พีระศรี เพื่อเป็นการระลึกถึงบิดาแห่งศิลปะร่วมสมัยของไทย

More Info

Arts TEXT

บทความงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ในศาสตร์ด้านศิลปกรรมของอาจารย์และบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์

บทความ งานวิจัย / งานสร้างสรรค์

More Info

ติดตาม พวกเรา ได้ที่

ติดตามข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของของคณะในช่องทางอื่นที่นี่

CONTACT US