หน้าหลัก  
 
เกี่ยวกับคณะศิลปกรรมศาสตร์  
 
 
 
 
 
 
     
   
 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดแสดงนิทรรศการ The Memory at Lanta และ ClayAtive Raku โดยนิทรรศการทั้ง 2 เป็นส่วนหนึ่งของโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและโครงการหลักสูตรระยะสั้นซึ่งโครงการทั้ง 2 เป็นการตอบสนองต่อพันธกิจหลักของคณะฯ และมหาวิทยาลัยในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งเป็นการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
The Memory at Lanta and Clayative Raku Exhibitions
@ Faculty of Fine & Applied Arts : PSU Pattani
17 SEP 2014
   
1st PSU Singing Contest
Fine and Applied Arts
PSU Pattani
ศิลปกรรมวิชาการ 2014
Fine and Applied Arts
PSU Pattani
โครงการทํานุบํารุงฯ
Fine and Applied Arts
PSU Pattani
บาติกสร้างสรรค์
Fine and Applied Arts
PSU Pattani
Art for PSU. Pride
Fine and Applied Arts
PSU Pattani
   
  ขอเชิญร่วมโครงการอบรมศิลปะยามว่างสร้างรอยยิ้ม
ตอน เรียนรู้เทคนิคการแกะกระดาษอย่างสร้างสรรค์
  ประกวดภาพถ่ายนานาชาติ หัวข้อ “ข้าวคือชีวิต :
วัฒนธรรมข้าวในประเทศอาเซียน”
  การประกวด “ศิลปกรรมช้างเผือก” ครั้งที่ 4 โดย
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
  ประกวดภาพถ่าย ช้าง ไฟน์อาร์ต โฟโต คอนเท็สต์ ครั้งที่ 4 :
Chang Fine Art Photo Contest 4
  ขอเชิญร่วมประกวดถ่ายภาพในหัวข้อ "ความงาม
แห่งเมืองเหนือ"
  ทุนอุดหนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรม
ประจําปี 2558
  เชิญร่วมประกวดวาดภาพหัวข้อ "ความสุขของคนไทย
ในสังคม ASEAN"
     
  ประกวดออกแบบภาพกราฟิกติดบนแผ่นป้ายทะเบียนรถ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
     
  ประกวดตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 40 ปี
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
     
  ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์แสดงนิทรรศการทัศนศิลป์      
  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต โครงการศึกษิตศิลปะ
     
     


DRAWING in MIND

Artist : นักศึกษาสาขาวิชาทัศนศิลป์ ชั้นปีที่ 2 คณะศิลปกรรมศาสตร์
29 พฤศจิกายน - 21 ธันวาคม 2557
ณ ลานไม้ชั้น 1 คณะศิลปรรมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี
พิธีเปิดวันพุธ ที่ 3 ธันวาคม 2557


1 2
 
 
 
1. นิทรรศการ “มนต์เสน่ห์ไทย: มรดก + พลังสร้างสรรค์”
  ณ ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
  29 สิงหาคม - 16 พฤศจิกายน 2557
2. นิทรรศการ "จิตวิญญาณอิสระ"
  โดย อินสนธิ์ วงค์สาม
  12 กันยายน - 23 พฤศจิกายน 2557 @ ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
 

   
1 2 3 4 5
 
1. หลักการที่เกี่ยวข้องกับดนตรีในทัศนของศาสนาอิสลาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล ทิพยรัตน์
2. องค์ความรู้จากลักษณะจิตรกรรมประเพณีไทย สู่การเดินทางแห่งการสร้างสรรค์ศิลปะของ
ศิริชัย พุ่มมาก พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน
อาจารย์ศิริชัย พุ่มมาก
3. สัญลักษณ์แห่งการเปลี่ยนแปลง 
อาจารย์สุธินี อินทนี
4. การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมความประทับใจแห่งสีสันผ่านรูปทรงของดอกไม้ :
Impression of Flowers
อาจารย์อัญชนา นังคลา
5. รูปลักษณ์ของหนังตะลุงกรณี "ตัวกาก" สู่งานประติมากรรมประเภทลอยตัว 
อาจารย์นิแอ นิแต