Art News

facebook.png

พบกับ พวกเรา
ได้อีกช่องทางที่เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เพจที่รวบรวมข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมทั้งหมดของ "บ้านศิลปิน คณะศิลปกรรมศาสตร์"
https://www.facebook.com/FineAndAppliedArt

finearts.pn.psu.ac.th

กิจกรรม / โครงการ คณะศิลปกรรมศาสตร์

 • ต้อนรับท่านรัฐมนตรี ก.อุดมศึกษา

  ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ เยี่ยมชมนิทรรศการตีครามและผ้าลีมาบาติกจาก ม.อ.ปัตตานี

  blog-img
 • โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ม.อ. มข. มช.

  ออกบูธประชาสัมพันธ์ งานสร้างสรรค์ งานพัฒนาชุมชนในนาม Pattani Heritage City

  blog-img
 • blog-img

  นิทรรศการ
  see2sea
  ครั้งที่ 5

  พิธีเปิดนิทรรศการสองเล (see2sea) โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธาน

 • blog-img

  แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง Green Office

  ทีมสำนักงานเลขานุการคณะฯ เข้ารับฟังบรรยายพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง สำนักงานสีเขียว Green Office

 • วันมหิดล
  ประจำปี
  2562

  ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรคณะฯ เข้าร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2562

  blog-img
 • หาแนวทางจัดทำผลิตภัณฑ์
  ชุมชน

  หารือกับตัวแทนจากชุมชนจีนหัวตลาดเพื่อหาแนวทางในการจัดทำผลิตภัณฑ์ชุมชนสำหรับจัดจำหน่าย

  blog-img
 • blog-img

  เรียนรู้
  โลกแห่ง
  การออกแบบ

  กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"เรียนรู้โลกแห่งการออกแบบอัตลักษณ์ของแบรนด์" โครงการ Campus Tour 2019

 • blog-img

  โครงการเรียนอย่างมีศาสตร์และศิลป์

  คณะศิลปกรรมฯ ได้จัดโครงการเรียนอย่างมีศาสตร์และศิลป์ขึ้น เพื่อให้ นศ.ได้ใช้ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น

More Info

Arts TEXT

บทความงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ในศาสตร์ด้านศิลปกรรมของอาจารย์และบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์

บทความ งานวิจัย / งานสร้างสรรค์

More Info

ติดตาม พวกเรา ได้ที่

ติดตามข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของของคณะในช่องทางอื่นที่นี่

CONTACT US