Art News

facebook.png

พบกับ พวกเรา
ได้อีกช่องทางที่เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เพจที่รวบรวมข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมทั้งหมดของ "บ้านศิลปิน คณะศิลปกรรมศาสตร์"
https://www.facebook.com/FineAndAppliedArt

finearts.pn.psu.ac.th

กิจกรรม / โครงการ คณะศิลปกรรมศาสตร์

 • นิทรรศการ
  ถ้อยความ
  ที่เงียบงัน

  นิทรรศเดี่ยวของ อ.อภิรักษ์ โพธิทัพพะ จัดแสดง ณ หอศิลป์ภาคใต้ ม.อ.ปัตตานี ระหว่างวันที่ 6 ส.ค. - 10 ก.ย. 62

  blog-img
 • ร่วมแสดง
  ความยินดี
  ผศ.อัฏฐพล

  ร่วมแสดงความยินดีแก่ ผศ.อัฏฐพล คงพัฒน์ ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัย

  blog-img
 • blog-img

  ซ้อมเสมือนจริงขึ้นทะเบียนนักศึกษา

  สโมสร นศ. จัดขึ้นเพื่อลดปัญหาและข้อผิดพลาดในวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาวันจริง

 • blog-img

  ออกบูธ
  งานประชุม
  ผู้ปกครอง

  ร่วมออกบูธแนะนำคณะ พร้อมบริการตอบคำถามสำหรับผู้ปกครองและนศ.ที่เข้าร่วมในกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง

 • กิจกรรม
  ปรับพื้นฐาน
  นักศึกษาใหม่

  กิจกรรมที่คณะฯ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อช่วยให้นักศึกษาใหม่ได้มีพื้นฐานก่อนเปิดเทอม

  blog-img
 • Synergy ฤาดี
  ปัตตานี-ญี่ปุ่น-
  ยุโรป

  คณะฯ จัดขึ้นภายใต้โครงการ Pattani Heritage City ปัตตานีเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนเส้นทางพหุวัฒนธรรม

  blog-img
 • blog-img

  นิทรรศการ
  ศิลปกรรม
  มข. - ม.อ.

  คณะศิลปกรรมฯ มข.-ม.อ.
  จัดนิทรรศการที่เชื่อมโยงวัฒนธรรมและความงามระหว่างภาคอีสานและภาคใต้

 • blog-img

  สายสนับสนุน
  แลกเปลี่ยน
  เรียนรู้

  คณะศิลปกรรมฯ มข.-ม.อ. ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลในการทำงานโดยเฉพาะการประกันคุณภาพ, การจัดหารายได้

More Info

Arts TEXT

บทความงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ในศาสตร์ด้านศิลปกรรมของอาจารย์และบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์

บทความ งานวิจัย / งานสร้างสรรค์

More Info

ติดตาม พวกเรา ได้ที่

ติดตามข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของของคณะในช่องทางอื่นที่นี่

CONTACT US